CELE RUCHU TURYSTYCZNEGO

W literaturze ruchu turystycznego spotyka się różne poglądy na hi­storię jego – rozwoju i różną .ocenę zjawisk oraz przemian, jakie miały miejsce w ciągu wieków w turystyce. Różnie oceniano związki (które dziś zaliczylibyśmy, do ruchu’turystycznego) między zjawiskami migracyjny­mi a społecznym i gospodarczym rozwojem świata.Z reguły autorzy traktują każdy ruch turystyczny jako składnik ruchu osobowego na temat początków wszelkich międzynarodowych i krajowych podróniczy” obejriiujące osoby podróżujące w celach zawodowych/rodzinnych, handlowych, turystycznych i innych. Aczkolwiek istnieją różriice zdań na temat początków wszelkich międzynarodowych i krajowych podró­ży, zaliczanych-według obecnie ustalonych pojęć do turystyki, można stwierdzić, że początków; turystyki’ należy szukać w starożytnych sto­sunkach społecznych.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!