ISTOTA ZJAWISK

W badaniach naukowych zasadnicze znaczenie ma umiejętne dobiera­nie metod właściwych przedmiotowi badań i jego rozmiarom oraz celom.  Do poznania zjawisk w ekonomii prowadzfab s t r ak c j a  która ‚polega na wyselekcjonowaniu .najważniejszych elementów badanego przedmiotu. Umożliwia ona. dotarcie do istoty zjawisk,, kon­kretyzację, weryfikację, a fiastępnie zastosowanie.Określenie istoty zjawisk w ekonomice turystyki jest skomplikowa­ne. . Analizując – procesy społeczno-ekonomiczne, obserwując wydarzenia w praktyce opracowuje się odpowiednie informacje o nich. Materiały,tą podlegają kolejnej; analizie, po czym służą nauce  i praktyce do wy­prowadzania’ogólniejszych wniosków.Podobnie jak – w badaniach innych dziedzin stosuje się dwie podstawowe metodologie: ded.ukcyjną i indukcyjną

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!