ISTOTNA ROLA

Ich ilustracją mogą być przejawy patologii społecznej: chuligaństwo, kra­dzieże, hazard, prostytucja, handel walutami, przemyt, narkomania, przyjmowanie szkodliwych ‚społecznie -, postaw i wzorców postępowania. Tu­rystyka międzynarodowa ułatwia też wrogą propagandę, dywersję ideo­logiczną, infiltrację obcych agentur i szpiegów . Należy sobie w pełni ‚ zdawać sprawę z’, tych zjawisk i przeciwdziałać tej’negatywnej stronie turystyki przede : wszystkim daleko posuniętą powściągliwością,- np. w udzielaniu podejrzanym turystom interesujących fch informacji, nie mających związku z uprawianiem turystyki.Istotna rola przypada turystyce w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa , i realizacji jego praw do wypoczynku zapewnionych w art. 5§ Konsty­tucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W turystyce umacnia się rów­nież więź Polonii zagranicznej z Macierzą.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!