KOMPLEMENTARNA OFERTA

Komplementarna musi byc oferta wycieczki, rejs,u morskiego, spływu, wczasów, leczenia ltp. a komplementarne dobro turystyczne, np. wycieczki,, składasię działal­ność wielu instytucji i przedsiębiorstw oraz ustalony w nich udział w zbycie różnych dóbr materialnych, usług i udostępnianych dobr wolnych. Jest ono kombinacją środków, w której na ostateczny efekt — syn e r g i ę ;składa się udział każdej cząstki. Pozytywna synergia będzie więc wynikiem komple­mentarnego działania zsynchronizowanej, masy różnych środków i bę-. dzie również syntezą energii współdziałania instytucji i przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego. Na dobro turystyczne, składa się – wiele drobnych komponentów w większości niezależnych od przedsiębiorstw i instytucji oraz klientów. Celem lepszego przygotowania go konieczne jest .wzięcie pod uwagę  także tych cech które różnią je od innych,towarów i usług, a przede wszystkim, że są one w znacznym stopniu niematerialne, a ich skła­dowe części stanowią komplementarną całość.

 

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!