KONCENTRACJA OBROTU

Koncentracja obrotu wy­stępuje w niektórych punktach trans-szlaków. i obejmuje, oprócz usług zaspokajających osobiste potrzeby człowieka również  obsługę specjalnego sprzętu , turystycznego. Chodzi tu o: przystanie, hangary, zakłady napraw– cze, parkingi, mola; przechowalnie bagażu, wypożyczalnie sprzętu, a tak­że inne’obiekty i urządzenia podstawowe oraz’ uzupełniające. Zależą one od potrzeb i rodzajów ruchu turystycznego oraz są dośtosowane do roz­miarów jego, obrotu. Ciągi liniowe usytuowane są’także na granicach państw i obszarach podgranicznych; Te obszary wymagają szczególnej – troski — zbudowania’przejść granicznych, wyposażenia- w informację, urządzenia porządku publicznego, ochrony państwa, obsługę turystyczną graniczną i pobytową .Ogólna powierzchnia obszarów, o walorach turystycznych^w Polsce wynosi około 102 tys. km2, a więc obejmuje prawie jedną trzecią po­wierzchni kraju.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!