KONIECZNE PRZYGOTOWANIE

W warunkach, społecznego i technicznego. rozwoju społeczeństw po­wstają coraz lepsze warunki wzbogacania treści życia, kulturalnego w cza­sie wolnym od pracy. Konieczne jest więc przygotowanie ludzi do umie­jętnego i wartościowego wykorzystywania tego czasu. Samo osiągnięcie wyższego poziomu dobrobytu nie daje bowiem satysfakcji, i pełnego – zadowolenia, lecz jedynie poczucie. nasycenia. Po nim jednak, jak do­wodzą liczne przykłady, nadcfiodzi zwykle przesyt, obojętność, a iiawet : zwyrodnienie form życia. Tu często należy dopatrywać się źródła chu­ligaństwa, pijaństwa, dpatii społecznej. Trzeba przeto rozpoczynać wychowanie człowieka w zakresie organizowania czasu ,wolnego już w la­tach jego młodości, w szkole.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!