PODNOSZENIE POZIOMU INTELEKTUALNEGO

  • Turystyka odgrywa ważną rolę w podnoszeniu poziomu intelektual­nego społeczeństwa. Podobieństwo treści czynnych form ruchu turystycz­nego i krajoznawstwa^ wynika z łączenia. celów uprawiania turystyki: obozy młodzieżowe łączące, turystykę , z lingwistyką,: badaniami: nauko­wymi, pracami społecznymi, występami artystycznymi,’ zdobywaniem kondycji- sportowej itp.” Umożliwia to bezpośrednie, poznanie własnego kraju, jego miast, ludzi, gospodarki. Istotną rolę.wychowawczą w.sto­sunku do młodzieży szkolnej oraz ludności wiejskiej odgrywają podróże. Turystyka jest jednym z czynników zmniejszających różnice środo­wiskowe i współdziałających w procesie rmoralno-politycznego kształto­wania .jednostki w społeczeństwie .Poznanie’przyrody: i kultury ziem- polskich, historii zabytków oraz życia, współczesnego stało się w* końcu XIX i na początku XX w. celem, ruchu turystycznego.
Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!