PODSTAWOWE JEDNOSTKI PRZESTRZENNE

K. Secomski podkreśla, że w ramach ochrony śrpdowiska, naturalnego człowieka, należy od samego początku zwracać uwagę na planowe tworżenie^ i ochronę podstawowych obszarów rekreacji i wypoczynku, uwzględniając zarazem narastającą masowość turystyki. Niezwykle istot­ne staje się perspektywiczne i ponadperspektywiczne zaplanowanie wa­runków ochrony głównych terenów wypoczynku w skali-kraju,.regio­nów, w pobliżu większych miasl i osiedli przemysłowych .Podstawowe rekreacyjne jednostki przestrzenne — regiony turystyczne — wymagają przede wszystkim ochrony swych walorów naturalnych,;, potem innych dóbr turystycznych. Chodzi o obszary obejmujące  trzy strefy-o różnych funkcjach: a)     strefę siedlisk turystycznych, które mogą się składać z jednej lub kilku-jednostek osadniczych; b)     strefę penetracji turystycznej środowisk przyrodniczych; strefa ta wykształca się obok osadnictwa turystycznego i obejmuje tereny czynnego wypoczynku i,krajoznawstwa.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!