POPRZEZ TOWARY I USŁUGI

Nie jest naszym zamiarem rozważanie historycznych aspektów turystyki, trzeba jednak podkreślić, że znajomość odrębnych gałęzi wiedzy o  turystyce ułatwia poznanie współczesnych,’ bardzo skomplikowanych zjawisk jej towarzyszącyc. Zajmiemy się tylko niektórymi z nich.Autorzy prac naukowych stosują różne metody oceny ruchu tury­stycznego, a w ‘związku z tym rozbieżne są też prezentowane stanowiska. Określają go np. jako ruch konsumentów do miejsca spożycia określonych dóbr wolnych i usług .S. Ostrowski stwierdza, że w ekonomicznym znaczeniu ruch turystyczny stanowi określony popyt na usługi i towary/przejawiający się zarówno w czasie podróży (wę­drówki),-jak i w czasie pobytu poza stałym miejscem zamieszkania. Zgadzamy się z twierdzeniem S. Ostrowskiego, że-ruch turystyczny , zjawiskiem społecznym polegającym, na okresowym prze­mieszczaniu się mas ludzkich w celach turystycznych. Ruch turystyczny  nie stanowi jednak — naszym zdaniem — popytu, lecz podmioty tego ruchu są nośnikami-potrzeb i popytu na dobra turystyczne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!