POŚWIĘCONA UWAGA

W książce poświęcono najwięcej uwagi zagadnieniom o charakterze makroekonomicznym, nie pomihięto jednak podstawowych zjawisk występujących w organizacjjach turystycznych  i przedsiębiorstwach- tury­stycznych. Tam, gdzie’jest to konieczne, wskazano odrębności kształto­wania się procesów wytwórczych i świadczenia usług w różnych działach gospodarki narodowej, branżach, a nawet układach przestrzennych’—• międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Takie ujęcie przedmiotu ekonomik; turystyki umożliwi przede wszystkim spełnienie roli poznawczej i kształcącej. Powiązanie w toku wywodów teorii z prak- tyką spełnia najważniejszą rolę, bo; wyrabia umiejętność krytycznego wnioskowania.W ekonomii socjalistycznej za podstawową metodę naukową uznaje się metodę- dialektyczną . Diektyka marksi­stowska jako .ogóln a t eoria’ p o z na n i a’ r ż e^c z y w i s t o ści wyjaśnia istotę tego’rozwoju istnieniem i ścieraniem się przeci­wieństw.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!