PROBLEM OD LAT

W roku 1969 sekretarz generalny ONZ IPThant ogłosił pamiętny ra­port’ o zagrożeniu środowiska biologicznego człowieka [435]. Od lat pro­blemowi ratowania’ i racjonalnego wykorzystania biosfery ziemskiej ‚poświęcane są liczne publikacje. Odbywają się konferencje i zjazdy mię­dzynarodowe związane z tą problematyką. W tej dziedzinie panuje’na ‚ ogół zgodność poglądów: wszyscy przyznają, że życie, zdrowie i gospodarka. przyszłych pokoleń uzależnione są w poważnym stopniu od tego, jakie kroki, zostaną przez społeczeństwo podjęte dziś dla zahamowania -procesu niszczenia środowiska naturalnego. Coraz bardziej .alarmujące są tu , zarówno wyniki badań naukowych, jak i raporty administracji państw. Orientacja, na maksymalny zysk jest wciąż jeszcze, niestety,dominującą dewizą wielkiegó przemysłu.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!