RODZAJE I FORMY

Podobnie nie można się zgodzić z twierdzeniem, iż. ruch turystyczny jest tylko ruchem konsumentów do miejsc spożycia określonych dobr wolnych usług, turyści bowiem spożywają dobra, ale też inne jeszcze cele wiążą z ruchem — nie tylko konsumpcyjne. Ruch turystyczny jest formą, za­spokojenia w wolnym czasie pewnych potrzeb, np. regeneracji sił fizycz­nych i psychicznych człowieka, zabaw, spotkań towarzyskich, pozna­nia itp.Ciężar pojęcia ruchu turystycznego leży w czasowym pobycie okre­ślonych osób poza miejscem zamieszkania,’nie zaś w podróży występu­jącej w‘ogóle w ruchu osobowym; pobyt czasowy wyróżnia turystów – . spośród ludności miejscowej. Turysta występuje jedynie jako konsument na danym’obszarze, tzm nie tworzy w zasadzie na nim nowych wartości, lecz tylko je nabywa, spożywa lub korzysta z nich w innej formie, npzbiorów grzybów, jagód (wyjątki to pomoc przy żniwach, sadzeniu drzew,porządkowaniu obszarów, znakowaniu szlaków itp.).

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!