RUCH COTYGODNIOWY

Wśród grup wycieczek możemy;wydzielić niektóre charakterystyczne .z uwagi na środowisko: młodzieżowe, szkolne, ludności wiejskiej, a tak­że krajowe i zagraniczne. Uczestnicy wycieczek indywidualnych zdążają  samodzielnie na. obszary wzmożonej recepcji turystycznej.Ruch cotygodniowy  występujący w dniach świątecznych i wolnych od pracy. oraz poprzedzających je Stanowi. on najprostszą formę podróżowania i wypoczynku w okolicach położonych’w pobliżu .miejsca stałego zamieszkania.’Ta’forma turystyki-staje się coraz bar- ‘ dziej powszechna i będzie, się rozwijać w/miarę wzrostu liczby posia­daczy samochodów prywatnych. Wypoczynek tego typu może’być orga­nizowany przez rady zakładowe, związków zawodowych, organizacje społeczne o charakterze turystycznym, związki sportowe, branżowe i ko­munalne. Lokalizacja terenów przeznaczonych na tę formę wypoczynku nie przekracza 30-50 km od miejsca zamieszkania, a w warunkach  dwu dni wolnych od pracy 100 km.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!