RUCH POBYTOWY I WYCIECZKOWY

  1. Ruch pobytowy, obejmujący . turystów uczestniczących w wypoczynku urłopowo-wakacyjnym- lub zdrowotnym prze? dłuższy okres (np. ponad 7. dni), z zachowaniem zasady pobytu zwykle w jednej miejscowości. Organizują go: przedsiębiorstwa turystyczne, biura podró­ży, właściciele, pensjonatów, osoby wynajmujące kwatery prywatne, or­ganizacje społeczne, a zwłaszcza związki zawodowe i zakłady pracy w sy­stemie FWP i. wczasów zakładowych. W Polsce do turystyki pobytowej zalicza się także pobyt na koloniach, obozach, ruch leczniczo-uzdrowisko­wy, pobyt we wsiach letniskowych, na obozach sportowych itp. Podobny rodzaj turystyki pobytowej, .’z pewnymi modyfikacjami, występuje .we wszystkich krajach socjalistycznych.  Ruch wycieczkowy, obejmujący osoby udające się na wy­cieczkę lub wędrówkę kilkudniowąbądź dłuższą, polegającą na ciągłej zmianie miejsca czasowego pobytu.Wycieczki organizowane są przez zakłady pracy, organizacje społeczne, biura podróży lub odbywane są indywidualnie. Szczególne znaczenie , w ich organizowaniu mają środki transportu.’Według tego kryterium dzielimy wycieczki na: morskie, auto­busowe, kolejowe, samochodowe, samolotowe, rzeczne, motocyklowe, ro­werowe i piesze.
Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!