STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW

Ogólnie mówiąc, w obiektach turystycznych konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla’turystów indywidualnych; warunków, które zachęcałyby dostospwania różnych  form czynnego wypoczynku.  Jest to zadanie równie ważne jak:zapewnienie odpowiedniej komunikacji, dobrego wyżywienia. czy bazy noclegowej. Sprawy związane z or­ganizowaniem doskonałych, dla zdrowia człowieka form rekreacji ru­chowe j w i obiektach turystycznych wymagają poświęceni im większej uwagi ze strony zarządzających oraz’ ze strony organizatorów ruchu , turystycznego. Biorąc pod uwagę różne formy współczesnej zinstytucjo­nalizowanej aktywności turystycznej Z. Kowalewski pod­kreśla jej cenne elementy składowe, które są szczególnie doniosłe’z punktu widzenia higieny życia.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!