TREŚĆ EKONOMIKI TURYSTYKI

Nauki ekonomiczne umożliwiają opisanie rzeczywistości i’ustalenie zasadniczych współzależności między zmiennymi rzeczywistymi. Znaczy tq, że modele i’inne twierdzenia opisujące, rzeczywistość turystyczną i niebędące z nią w sprzeczności możemy uznać za możliwe do wykorzystania i stosowania,-czyli za praktycznie przydatne. Stosowanaw turystyce , nauka ekonomii oraz narzędzia i metodyk jakimi się posługuje, pozwalają ustalić, czy twierdzenia i oparte na nich modele są prawdziwe. Tylko takie modele ekonomiki turystyki są prawdziwe, które’ odzwierciedlają . rzeczywistość, a więc znajdują swe uzasadnienie i potwierdzenie empi­ryczne. Treścią ekonomiki turystyki są badanie-i przedstawianie mechanizmów pojawiania się ruchu tu­rystycznego, a przede wszystkim ekonomicznych przesłanek terytorial­nego i czasowego przemieszczania mas turystów.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!