W POLSKICH PRZEPISACH

W polskich przepisach ustalających rodzaje i kategorie zakładów hotelarskich rozróżnia sią hotelel obozowiska turystyczne. Hotelami są obiekty, w których świadczone są usługi hotelar­skie, przez co rozumie się czasowe (nie dłużej niż miesiąc) wynajmowanie >podróżnym umeblowanych lokali mieszkalnych lub miejsc witych lokalach oraz świadczenie usług z tym związanych za, opłatą z góry okresloną. Dysponują one có najmniej- 10 pokojami, z tym ze najwyżej 20 miejsc: noclegowych może znajdować^się.w pokojach większych niz dwu­osobowe  .  M o t e 1 a mi są obiekty dysponujące co najmniej 10 pokojami, z tym że 40% miejsc noclegowych może znajdować się w pokojach większych niż dwuosobowe, lecz nie większych niż czteroosowobe; są oną położone przy trasach komunikacji drogowej; świadczą usługi motoryzacyjne i dy­sponują parkingiem.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!