W UBIEGŁYCH LATACH

W ubiegłych latach często na i niektórych terenach dokonywano żywiołowych inwestycji, traktując walory przyrodnicze ‚ jako substytut wszelkiego  wyposażenia  turystyczno-rekreacyjnego. W wyniku „ tego w Polsce, na pewnych terenach Bułgarii, a nawet w niektórych par- ~ tiach Alp utworzono monofunkcyjny noclegowo-żywieniowy model miej­scowości wypoczynkowych.’.Brak w nich natomiast zaplecza rekreacyjnego czy kulturalno-rozrywkowego; w Bułgarii wśród turystów z Euro­py Zachodniej i Krajów Arabskich obserwowano nawet trudności z wydawaniem pieniędzy.Z wyjątkiem obiektów Orbisu nie dokonano w Polsce takiego po­działu środków, które zapewniłyby utrzymanie średniego standardu pod- stawowej bazy turystycznej, np. schroniska szkolne reprezentują bardzo niski standard, co staje się hamulcem rozwoju form polskiej i zagranicz­nej turystyki młodzieżowej.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!