WALORY WYPOCZYNKOWE

Na samych tylko obszarach o walorach wypoczynko­wych może przebywać 4,8 min osób w lecie i 1,3 min osób w zimie. Należy jednak zaznaczyć, że 62% z tego realizuje się na terenie zaledwie 10 województw. Istniejące zagospodarowanie; turystyczne po­zwala wykorzystać tylko jedn4 czwartą środowiska- naturalnego. Wystę­pu ją duże dysproporcje w wykorzystaniu walorów turystycznych między poszczególnymi regionami. Są regiony, w których pojemność obszarów wypoczynkowych jest wykorzystana nie więcej niż w 10%. Należą tu , województwa: krośnieńskie, kieleckie, suwalskie, gorzowskie, zamojskie.Niektóre regiony i miejscowości mają natomiast bardzo znaczne zagęszczenie budownictwa turystycznego. Średnio w Polsce przypada2i miejsc noclegowych na 1 km2 obszarów turystycznych.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!