WAŻNA DZIEDZINA ZAINTERESOWAŃ

Szczególnie-ważną dziedziną zainteresowań ekonomiki turystyki jest pro­blematyka decyzyjna z bogatym zestawem aspektów poznawczych,ini­cjatywnych i kierowniczych. „Wchodzą tu w szczególności — obok środowiskowych problemów ekonomicznych i społecznych — zagadnienia rangi walorów turystycznych miejscowości, klimatu, krajobrazów, zasobów naturalnych ziemi. J.‘Krippendorf ,stwierdza, że w nauce o gospo­darce turystycznej obrót w og^le nie jest rozpatrywany, albo jest uwzględniany w nieznacznym zakresie, podczas gdy inne strony gospodar­ki narodowej traktuje się’ bardzo szeroko i poświęca im bogatą literaturę.Wprawdzie zagadnienia cen, reklamy, anali? rynku znajdują poczesne miejsce, w literaturze zachodnioeuropejskiej, ale właściwe przedstawie­nie obrotu turystycznego jako koncepcji marketingowej nadal nie istnieje.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!