ZAGADNIENIE ZDROWOTNOŚCI

Zagadnienie  zdrowotności ma swój aspekt ekonomiczny związany ‚ z wydatkami socjalnymi państwa na ochronę zdrowia, przede wszyst­kim zaś z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy. Z postulatów poprawy zdrowotności wypływa konieczność organizacji usług w za­kresie zdrowotnego i regenerującego siły wypoczynku. Choroby powodują przedwczesne wyłączanie się z pracy zawodowej licznych wy kształconych i wyspecjalizowanych członków. społeczeństwa, których ” koszt kształcenia był wysoki. Wcześniejsze lub okresowe’wyłączenie-ich z produkcji, oraz koszty leczenia, rehabilitacji bądź renty przynoszą za­ceni państwu wymierne straty, materialne. Schorzenia bywają też skutkiem szkodliwych dla „zdrowia człowieka czynników środowiskowyph, na które składają się warunki pracy i życia, a także wynikają z samego –  trybu życia: picie alkoholu, palenie tytoniu i inne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!