ZANIECZYSZCZENIE

Swiadczy o ,tym katastrofalne zanieczyszczenie wód rosnące stale wskutek nie­dostatecznych inwestycji komunalnych (ńp. w Karpaczu czy Szklarskiej Porębie). Najbardziej wodochłonne, zakłady  przemysłowe’ lokalizuje się na północy, kraju,-na obszarach o największych walorach wypoczynko­wych pojezierzy, rzek i lasów. Największe’zanieczyszczenie wód i po­wietrza występuje- na’ terenie województw południowych, gdzie leży. jedna trzecia obszarów wypoczynkowych/Polski. W. wielu miejscowoś­ciach turystycznych i licznych ciekach.wodnych panuje groźna sytuacja sanitarno-higieniczna.,W rejonach tradycyjnej turystyki’pobytowej’.wykorzystanie campingów ma często charakter. rabunkowy (np. w-Gdyni,Orłowie,’ Międzyzdrojach), gdyż frekwencja w szczytowym momenćie sezonu przekracza tam aż pięciokrotnie dopuszczalne normy. W toku badań ustalono, że w latach siedemdziesiątych około 20%,terenów o wa­lorach wypoczynkowych zostało zniszczonych przez przemysł, rolnictwo, komunikację, a także przez samą turystykę uprawianą w sposób niewłaściwy

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!