ZASOBY PRZYRODY

Zasoby przyrody eksploatowane ,są w. sposób rabunkowy., Niebezpieczeństwo: jest. tym większe/,im bar-‚ dziej rozwinięty jest gospodarczo region, im nowocześniejszą stosu je. się tam technikę i im‘większe na tym.terenie są. skupiska ludzkie. Kośnie zastraszająco zanieczyszczenie atmosfery, zwiększa śię.zasięg szkód wyrządzanych rolnictwu, hodowli,;rybołówstwu. Chmury dymu  w atmosferze widoczne są-dla każdego,’ podobnie jak zanieczyszczonej  zbiorniki wód. Z pewną zwłoką ujawniają-się skutki zatrucia gleby, powietrzą i wody w postaci wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt ‘ na lądzie, w głębinach morskich i w powietrzu. Masowy, nie zorgani­zowany i:nieodpowiedzialny ruch turystyczny przyczynia’ się również,do dewastacji tych resztek dóbr naturalnych, które przetrwały do dnia dzisiejszego.Polska nie jest niestety wyjątkiem w tym smutnym obrazie.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!