ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Ustawą z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody objęto obiekty historyczno-pamiątkowe zdrowotne rezerwaty, parki narodowe, pomniki przyrody i inne obiekty posiadające swoiste cechy. Jeszcze przed ogło­szeniem Raportu Sekretarza Generalnego ONZ, U’Thanta, został powo- , łany w Polsce’Komitet Badań i Prognoz Polskiej Akademii Nauk „Pol­ska 2000’’. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało 28 września 1970 r. Komitet Naukowy — Człowiek i Środowisko. Zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady( Ministrów PRL z 27 grudnia 1972 r. powołano zespół ekspertów, których zadaniem m.in. było opracowanie kompleksowego’ programu. ochrony środowiska. Materiałem wyjściowym do programu ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego obszarów, szla­ków i obiektów turystycznych był plan’kierunkowy , zagospodarowania  turystycznego.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!