ZJAWISKA ZAKŁÓCAJĄCE PROCESY BADAWCZE

Jeśli zjawiska zakłócające procesy są mierzalne,,to.weryfikacja może być przeprowadzona metodami statystycznymi. Jeżeli dane zjawisko uboczne nie ma wymiarów ilościowych, weryfikacja różnych praw i teorii w tej dziedzinie musi być oparta ha przesłankach histo­rycznych . Niektórzy.autorzy wskazują na eksperyment gospodarczy jako.meto­dę badawczą. Stosowanie eksperymentu gospodarczego jest rozpowszechnione również w,turystyce. W latach sześćdziesiątych powołano w P0I7 sce kilka pierwszych zdecentralizowanych \ eksperymentalnych przedsiębiorstw turystycznych podległych radom narodowym. W eksperymencie ustanowiono dla nich preferencje gospodarcze: dysponowanie funduszem płac, elastyczność i weryfikacja cen, kredytowanie nakładów i. inne.Praktyka przedsiębiorstw turystycznych potwierdziła w całości słusz­ność eksperymentu decentralizacji, i w wyniku tego prawie wszyst­kich województwach, po likwidacji powiatów.w. 1975 r., powołano województwie przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej, zrzeszenia gospo­darki turystycznej lub przedsiębiorstwa turystyczne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!